Poselství ze dne 24. 2. 2022

25.2. 2022Lilien285x

Má otázka:  „Jak to bude s Ukrajinou a jak to bude u nás?“

     „Má milá dcero, já Tobě povím, že ten cíl, který je přichystán, je stále v dálce tam, kde se boje rozhostily a těžkou dobu připravily.

     Já Tobě musím povědět pár vět, které k tomu patří, protože tato situace se dotkne těchto lidí nejvíce. Tam hlad a bída byla a tato válka ji jen prohloubila. Děje budoucí si přeci tito lidé zaslouží aby byli ve své zemi milující. 

     To ale stane se, až druhá mise se kolem přenese. To, co nyní pravím, bude to až do doby, než se úroda sklidí. Ano, listí padat bude a tam teprve válka ustane.

     Ten lid zbědovaný bude a pomoc potřebovat bude. Státy spojí se a ty peníze, které vyberou, budou tou vzpruhou, co tento lid bude mít, aby mohl trochu žít.

     Věř moje milá, ta ztráta bude veliká, než přijde jim poválečná svoboda. Potom lidé budou moci chvíli žít, ale dlouze to nebude, protože ty jejich postoje je připraví k dalšímu násilí. Ale tam už pomoci nebude a ten národ velmi upadne.

Co týká se Tvé země, je na čase, aby i zde, pořádek byl nastolen.

     Já Ti povím jen, že ta válka zasáhne i tuto zem. Ano moje milá, budou zde krátery dva po přeletu bombového letounu. On to omyl prý bude, ale jejich postoje to vyvrátí a lidé budou na ně zlí ze ztráty, kterou utrpí. Ano, moje milá, je to vaše kotlina co jako omylem bude napadena. Lidé dlouze budou překvapení, že i v této zemi se ve válce umírá a to bude ta správná kapka ,která lidi donutí ,aby se k Bohu obraceli.“

Přečíst hlavní Poselství
<<< předchozí Poselství

Jmenuji se Blažena, blažená to žena, kterou před více jak dvaceti lety potkalo to štěstí, že dostala dar, vykládat karty Vám.  Jak šel čas, hodně se posunula a dokonce ve věštecké kouli děje viděla. Její duše ale spokojená nebyla a k psaní vzkazů od Andělů ji přivedla. A potom se jeden proměnil a k přenosu energie jí připravil. Ona zde již léta s radostí i úspěchem s ní pracuje a lidem skrze sebe jí zprostředkuje. A ptáte se proč jméno Lilien? To jí bylo při psaní darováno Andělem.