Poselství ze dne 28. 10. 2021

29.10. 2021Lilien262x

Vzhledem ke stávající situaci, která v naší zemi panuje, mě přivedla na myšlenku zeptat se jak se bude vše vyvíjet u nás dál.

Má otázka: „Prosím tě, máš nějaké Poselství pro všechny ohledně této doby, která nás tady čeká? Prosím odpověz mi.

„Má nejdražší Lilien, ta doba, co přichází je velmi těžká jen. To, co nyní zažíváte bude velmi nemilé, protože budou zdraženy všechny lidské potřeby jen. Od toho také plyne, že lidé se budou brodit ve špíně a budou v zimě. Mnoho lidí na to mít nebude a ty potíže, které díky tomu vyvstanou, budou za zákonnou hranou. Tito lidé již si delší dobu na dno sahají a jen stěží si pár korun vydělají.

Tato Vláda, co nyní přichází, bude ještě horší, než jste zde zažili, protože prioritou jejich je, více peněz pro sebe a jen trochu pro druhé. A o tom jejich politika je. Však brzy uvidíte, co za lidé se do čela státu dostali a jak vám ničí vaše žití a zdraví.

Já jen povídám, chopte se svých životů a tu bandu vyžeňte ať už máte klid ve státě. Vím, že těžké to je, ale ty bestie musí svůj život ukončit, jinak zde nebude klid. Dělný lid musí začít útočit a své přesvědčení v činy obrátit. Až vzejde z vás Vláda taková, která nové karty rozdá, a vše se bude odrážet, v tom, jak budou vidět váš svět za několik let. Vize i činy ukáží, kolik lidí se snaží, aby vše lepší bylo a lidem se zde dobře žilo.

Vím, že divně to zní, když povím, že jiná skupina stojí za vším. Vláda se musí starat, aby oni mohli dál rozkazovat a své vize Vládám předkládat. Tato Vláda, co rady dostává, se stará, aby vše bylo vyplněno, protože její věno, spočívá ve skutcích těchto.

Proto povím Ti, že lidé budou žebrati a do těžkých situací budou dohnáni. Jejich děj je, ale nastaven, aby se tato Vláda dlouze zde nezdržela jen. Lidé svůj osud do rukou vezmou a s tou lůzou zametou. Budou to časy těžké, ale ta Vláda, co z toho vzejde, bude tou, co lidem štěstí a lásku dopřeje. To je k tomu nyní vše. Po čase napíšeme další řádky zase.“

Přečíst hlavní Poselství
<<< předchozí Poselství

Jmenuji se Blažena, blažená to žena, kterou před více jak dvaceti lety potkalo to štěstí, že dostala dar, vykládat karty Vám.  Jak šel čas, hodně se posunula a dokonce ve věštecké kouli děje viděla. Její duše ale spokojená nebyla a k psaní vzkazů od Andělů ji přivedla. A potom se jeden proměnil a k přenosu energie jí připravil. Ona zde již léta s radostí i úspěchem s ní pracuje a lidem skrze sebe jí zprostředkuje. A ptáte se proč jméno Lilien? To jí bylo při psaní darováno Andělem.