První a hlavní poselství ze dne 19. 6. 2018

9.5. 2018Lilien526x

„…………. slova, která Ti říkám, nebudou moc příjemná, ale my dva se postaráme, aby tento spis obohatil lid této země, aby se upřímně modlil k Bohu, na jeho ochranu.

Tato země se zmítá v pekelném roji a později nastanou zlé časy. Já jen říkám: Chopte se svých životů, ať tuto zlobu přemožete, jinak na to doplatíte. Vesmír vám pošle posly, aby došlo k naplnění, co v lidských srdcích není. Ta krása, která se pak rozleje do celého kraje bude tou, co má spasit a připravit, aby se měli líp. Já Ti říkám měj oči dokořán a dívej se kolem sebe ať víš, co vše zebe. Ten černý mrak nad krajinou je Ďábel sám. Bůh ví, co s ním, ale nesmí být sám. Potřebuje pevný lid, aby se vzepřel a hrdost v sobě našel. Je to smutné vás takhle viděl a předpovědět zlé časy. Mrak nad krajinou rozpustí se až svatá mise navštíví vás. Budou-li pochopeni, tak v této zemi zavládne klid a rány, které národ utrpěl odejdou a nastane mír. Já Ti říkám, ženo má, bude to velká změna a jen ten, kdo pochopí se toho zhostí a svatí mu pomohou, aby byl se svou rodinou. Kdo nepochopí, ten na to doplatí. Svatí je budou kárat a budou po nich žádat nápravu a po právu jim bude trest udělen. Budou to smutné časy, ale víra a naděje vás posílí a cestu k cíli budete mít otevřenou.

Má otázka: Kdy to přijde?
Ten čas se blíží. Bude to každou chvíli, počítej do 5. 1,2,3…5 za tolik to bude let (2023),

Má otázka: Kdy to skončí?
Předbíháš čas, budou to věci zlé, co se budou dít, ale až se rok s rokem sejde a ještě o rok déle, všechno přejde.

Má otázka: Bude se to týkat vše našeho národa?
V této kotlině je svině, která ubližuje všem. Vy jste národ zbožný, ale ten hrozný, co tu převládá a chapadla rozkládá, musí pryč.

Má otázka: Kdo je ten hrozný?
Je to zlo, nenávist a síla, která lidem přerostla přes hlavu a v tom hávu sám Satan se skrývá. Lidé jsou vláčeni těmito běsy a na dřívější časy zapomněli. Chamtivost a zlo jim velí – jděte vpřed moji milí! To vše musí z kola ven, abyste byli krásným a milým národem.

Má otázka: Co není v lidských srdcích?
V srdcích není dost místa, aby se tam vešla láska a pochopení. Až toto k nim přijde, tak to roztaje i všechny zlé minulé děje. Srdce vás všech bude zářit široko do kraje a energie, která z toho vzejde, naplní život váš. Ta energie je života dar, který pocítí lidé poctiví a na věky budou tuto lásku rozdávat. Tento dělný lid udělá vše proto, aby se měl líp. Léta utlačován byl, aby válku překročil a byl mír.

Má otázka: Budou lidé věřit těmto slovům, je to možné nějak dokázat?
Piš si……….. řeknu Ti jen tak, že ten vlak, který pojede bude mimo koleje, bude tam moc místa, bude tam cesta a cisterna, která se nepohne z místa. Vlak do ní najede a po krajině rozhostí se žár. Lidé budou umírat, plameny je budou žrát…“


Aktualizace: 9.5.2021

Nepřipomínají Vám tyto asociace něco?

stane se v lednu
vlak
mimo koleje
cisterna
rozhostí se žár
plameny je budou žrát

=>
=>
=>
=>
=>
=>

doba, čas, začátek
cestování, dovolená, zahraničí
vymknutí se kontrole
časovaná bomba, výbuch
ničení, rozpínání
horečky, kremace

a je na každém, jak to posoudí nebo jak si tato slova přeloží do událostí, které se dějí kolem nás.

Přečíst další Poselství >>>

Jmenuji se Blažena, blažená to žena, kterou před více jak dvaceti lety potkalo to štěstí, že dostala dar, vykládat karty Vám.  Jak šel čas, hodně se posunula a dokonce ve věštecké kouli děje viděla. Její duše ale spokojená nebyla a k psaní vzkazů od Andělů ji přivedla. A potom se jeden proměnil a k přenosu energie jí připravil. Ona zde již léta s radostí i úspěchem s ní pracuje a lidem skrze sebe jí zprostředkuje. A ptáte se proč jméno Lilien? To jí bylo při psaní darováno Andělem.