Poselství ze dne 16.5.2024

16.5. 2024Lilien25x

Tak trochu jiný vzkaz, který jsem dostala a já vám ho posílám k přečtení.

               „Má drahá Lilien, jsem zde, abych potěšil srdce tvé. Má zlatá, ta doba co zde je, je hrozná a tak ti pošlu krásná slova z hora.

               My všichni, co tu jsme, vás všechny milujeme. Možná namítnete, že je to nespravedlivé, ale já ti na to odpovím, že vím, co vy lidé cítíte a také to, když nenávidíte. Zlost je slabost, která se ve vás vytvořila, když pýcha vám oči zaslepila. Má milovaná, tato slova jsou důkazem, že na tuto zem lásku posíláme i když mnoho lidí ji nepřijme a ani nechce. Jsou to lidé smutní a také ti, co nám už nevěří. Ano, slova jejich v mysli mám a to – proč už něco nekonáte, vždyť Boží síla existuje. Vím, že mnoho z vás má takhle mysl nastavenou, a proto nemůže počítat se změnou o které tak rádi mluví, protože by se sobě příčili.

             Má drahá, tato slova jsou útěchou pro vás, že ten čas co přijíti má, bude pod ochranou Boha a ten pořádek nastolí, aby jste věděli, že boží skutky se dějí i na této Zemi. Jak jsem již napověděl, bude to doba, která bude potřebovat – věřit v Boha. Až toto nastane, všem se dobře povede a zlé děje ve světě ustanou a lidé budou za tou správnou duhou, která jejich mysl rozjasní a splynou s ní.

             Ano, noví lidé zde budou a budou se vyznačovat duhou. Spektrum barev bude rozděleno a lidem bude přiděleno. Každá barva svůj řád má a podle toho bude i její povaha. Lidé mocní duchem, budou barvu zlatou mít a ti co se budou teprve učit, je bude hnědá zdobit. Ano je to barva zemitá, a proto se po duze stoupá, až je zlatem zalitá a to je právě, povaha člověka.

             Mnoho stupňů je, ale nepředbíhejme. Vše krásné nastane, až se konečně probudíte a za každého z vás se pomodlíte. Ten čas, který tady přijíti má, bude pěkná mela a u vás je toho potřeba.

             Také ti ještě povím, že svět bude také řízen tím, kdo nejvyšší barvu dostane a tady pro každého šance je. On Bohu bude pomáhat a lidi bude nabádat, aby žili tak, jak funguje vesmírný řád. Ten už dříve opustili, a proto to násilí, které se zde zakotvilo a krásu zničilo. Semínka té krásy pomalu do půdy zasévám a také zalévám, aby brzy vzešlo to, co je pro vás určeno.

             Tak moje milá, jsou to slova má, aby jsi se zamyslela, proč je tady taková díra, do které lidé padají a již se zní nevracejí. Ano, mysl jejich je zastřená temnotou, co v díře byla a to je ta chyba.

             A tak milá má, přečti si několikrát tato slova, aby jsi je pochopila.

    To je rada má.“

Jmenuji se Blažena, blažená to žena, kterou před více jak dvaceti lety potkalo to štěstí, že dostala dar, vykládat karty Vám.  Jak šel čas, hodně se posunula a dokonce ve věštecké kouli děje viděla. Její duše ale spokojená nebyla a k psaní vzkazů od Andělů ji přivedla. A potom se jeden proměnil a k přenosu energie jí připravil. Ona zde již léta s radostí i úspěchem s ní pracuje a lidem skrze sebe jí zprostředkuje. A ptáte se proč jméno Lilien? To jí bylo při psaní darováno Andělem.