Poselství ze dne 24. 11. 2021

26.11. 2021Lilien210x

Doplnění hlavního poselství dle vývoje událostí

……………. „Má drahá Lilien, poselství co spolu napíšem, je děj, který je již v plném proudu jen.
To, co nyní prožíváte je děsivé, protože Vlády, co stále rozkazují, již nyní problémy mají. Lidé oči otvírají a jen tak se již zastrašit nedají. Má drahá, tato doba v sobě zlo skrývá. Já Ti povím, že nemoc je spojena s tím, aby lidi ovládala a moc nad nimi měla. To, co nyní zde děje se, je velmi žalostné. Lidé proti sobě brojí a Vlády je rozdělují. Ty jsi svědkem toho, že lidí mnoho, by rádo žilo podle svého přesvědčení, ale to se -mocipánům- nehodí. Jejich strach je už nyní začíná ovládat a tak budou kolem sebe stále více kopat. Ti, co jim vše nakázali a oni se k tomu upsali, jsou listiny, které jim mají zajistit miliony. Lid se ale bouří a jejich příkazy nedodržují. Proto sankce tyto, aby jejich ryto, neutrpělo a nevyschlo. Zde už není místo na to, aby lidé dlouze čekali a těmito lotry se vláčet nechali.

„Lidé dobří, vemte své životy do rukou svých a buďte příkladem jiným!“

Svět zmítá se v podobném zlém čase a válka se rozhostí po lidské nenávisti. To jsou slova zlá, ale ta doba už nastala a zde už bude každá rada drahá.

Proto již naše vůle doznala, že je zde nebeské armády třeba, která nastolí pořádky tak, aby lid tento, již se nemusel trápit takto.

Mohu Ti už jen povědět, že OSUD mnohých je již zpečetěn, a bude brzy před soudem, který rozsudek vykoná na něm. To, co vinou jejich je, jsou špatné postoje pro peníze, které oči zaslepují a lidem mozek zatemňují.

Já povím už jen to, že to hrůzné divadlo, co se zde odehrává, bude ještě pokračovat. Proto prosím lid, který může a chce v Boha věřit, aby k modlitbě se přichystal a svou obavu a strach Bohu odevzdal. Až Bůh uvidí ty lidské potřeby, které jsou ničeny, bude na tuto zemi seslán ten, který bude PROROKEM a pomůže lidem těm, kteří v jeho pomoc věřit budou a s ním po boku bojovat se zlem budou.

Jsem moc rád, že jsem Ti mohl toto vše předat.“

Přečíst hlavní Poselství
<<< předchozí Poselství

Jmenuji se Blažena, blažená to žena, kterou před více jak dvaceti lety potkalo to štěstí, že dostala dar, vykládat karty Vám.  Jak šel čas, hodně se posunula a dokonce ve věštecké kouli děje viděla. Její duše ale spokojená nebyla a k psaní vzkazů od Andělů ji přivedla. A potom se jeden proměnil a k přenosu energie jí připravil. Ona zde již léta s radostí i úspěchem s ní pracuje a lidem skrze sebe jí zprostředkuje. A ptáte se proč jméno Lilien? To jí bylo při psaní darováno Andělem.