Poselství ze dne 28. 9. 2021

29.10. 2021Lilien163x

Doplnění hlavního poselství dle vývoje událostí

„………… to kvůli lidem nevěřícím, co si myslí, že kromě nich není nic nejvyšší. Ale to omyl je, a ty jejich postoje je brzy budou pálit tak velice, že jim tato situace bude připadat jako kdyby byli v pekle. O to se Boží mise postará, aby pochopili slova, co Ty jsi jim od nás předala.

Já je už dříve pověděl a oni měli možnost si ten úděl ulehčit ba dokonce se mohli mít i líp.

Další věcí je, ta situace, co se brzy uděje. To, co já Ti říkal, ohledně jídla to vše nastane, jak bylo předpovězené. Protože vaše situace bude ještě více se prohlubovat a lidé budu brzy velmi strádat.

Já Ti povím moje Lilien, ten, kdo bude připraven, může potom vyjíti ven s čistým štítem. Protože slov božích uposlechl a ničeho se nezalekl. Proto bude vyslyšen a výjde z toho vítězem. Má nejdražší, tyto řádky, co nyní napíšeš, budou opět odrážet jen pochyby nad tím, jak se popere svět s tím. Vše se hroutí, a to bude konec pro toho Satana, který se zde rozpíná. Potom mise ta, co přijíti má, bude velebena a od lidí bude ctěna. To jim vyřiď, moje milá.“

Přečíst hlavní Poselství
<<< předchozí Poselství

Jmenuji se Blažena, blažená to žena, kterou před více jak dvaceti lety potkalo to štěstí, že dostala dar, vykládat karty Vám.  Jak šel čas, hodně se posunula a dokonce ve věštecké kouli děje viděla. Její duše ale spokojená nebyla a k psaní vzkazů od Andělů ji přivedla. A potom se jeden proměnil a k přenosu energie jí připravil. Ona zde již léta s radostí i úspěchem s ní pracuje a lidem skrze sebe jí zprostředkuje. A ptáte se proč jméno Lilien? To jí bylo při psaní darováno Andělem.