Poselství ze dne 19. 7. 2021

20.7. 2021Lilien387x

Doplnění hlavního poselství dle vývoje událostí

„…… Tak moje milá, piš si tato slova: Budou to děje, které se odehrají během několika následujících dní. Ten den, který bude zahalen deštěm, přinese velký vichr jen. To se odehraje, až úplněk měsíce bude u svého konce, ten vichr silný bude a stromy i domy lámat bude.

Má otázka: Myslíš tornádo?

Moje milá, to bude jiná podívaná. To, co vy jste již zažili, bude brzy minulostí. To, co nyní chystá se, je horší jeho verze. Vše se uděje, až úplněk měsíce svého konce dojde. Potom moje milá lidé budou opět bez domova, protože ta síla rozmetá domy jako kdyby byly ze slámy. Bude hodně lidí truchlit nad ztrátou svých blízkých a věř, že lidé se stejně nepoučí a budou stále tak zabednění a chtiví moci velmi. Jistěže budou mezi nimi i tací, kteří se k Bohu obrací a o pomoc prosí. Ti budou vyslyšeni a pomoc jim bude poslána na tuto zemi. To co, ale horší je, že se vše opět zde odehraje a vás to znova postihne, než bude ještě další měsíc u konce. Já Tobě ženo radím, aby jsi se s tím lidem svěřila a má slova jim předala.“

Doplnění dne 24.7.2021

„….. Ten mrak nad krajinou je Satan sám, co toto peklo rozpoutá. Moje milá, to co jsi dříve viděla, je jen předzvěst toho, co přijíti má. Ta kola, co vše roztočí, se před ničím nezastaví a vše zničí. Vaše domovina bude toho ušetřena. Zde vichr také bude, ale následky budou malé.

Má otázka: Tak kde se to uděje, prosím?
Má milá, bude to za vašima dveřima, kde je stejná krajina jak u vás doma. To co Ti nyní povím je, že to bude děsivé a odehraje se to v české kotlině.

Má otázka: No dobře, ale tam jsme i my.
To není pravda, vaše domovina je Morava, na to jsi už zapomněla?

Má otázka: Takže v Čechách?
Ano moje milá, zde je největší hnízdo Satana.

Má otázka: Jak se mají lidé připravit?
Má drahá, je třeba, aby žili jako dřív ve spojení s náma. Ta doba je krátká, ale náprava je ještě možná. Ať si lidé uvědomí, co důležitého je v žití jejich. Pokud dají přednost jmění, jsou pro nás ztraceni, a proto budou postiženi.

Má otázka: A co máme dělat my zde na Moravě?
Nic co není pro vás obvyklé. Vaše krajina je jediná, která Boha s láskou uctívá a také se tak chová. Zde se před časem síla boží ukázala a lidi tak stmelila. Všichni kdo pomoc poskytli, budou odměněni. Ti co špatně se zachovali, budou potrestáni. Vy se připravte na děje obvykle, které děláte, když bouři a vítr čekáte. To je k tomu vše….“

Jmenuji se Blažena, blažená to žena, kterou před více jak dvaceti lety potkalo to štěstí, že dostala dar, vykládat karty Vám.  Jak šel čas, hodně se posunula a dokonce ve věštecké kouli děje viděla. Její duše ale spokojená nebyla a k psaní vzkazů od Andělů ji přivedla. A potom se jeden proměnil a k přenosu energie jí připravil. Ona zde již léta s radostí i úspěchem s ní pracuje a lidem skrze sebe jí zprostředkuje. A ptáte se proč jméno Lilien? To jí bylo při psaní darováno Andělem.