Poselství ze dne 13. 3. 2021

13.3. 2021Lilien285x

Doplnění hlavního poselství

„…  Vše, co nyní napíšeš, se bude odvíjet s postupem let. Budou to slova, která Tobě představím, co se odehraje během několika desetiletí.

To zlo, co se tady roztahuje je již na pokraji svého dne. Já povídám, že vše se odehraje za humnama vašima. Budou to věci veliké, ale neboj Ty se, vše se uklidní a pravda a láska vyjde na výslunní. Již mnoho lidí chápe, kde je jejich cíl a aby zde pořádek byl, je třeba začít věřit, že Bůh je při nich a cestu jim ukáže. To co já Tobě, nyní povím, bude to již za pár chvil, ale potom mír se rozhostí a lidé budou plni radosti a to vše se bude díti až lidé budou Boha velebiti. Tato doba již nastává, protože mnohá mysl lidí již se otevírá a u Boha pomoc hledá. Jednou jsi i Ty, a proto povím Ti, že dřina to bude veliká, proto boj s Ďáblem již pomalu začíná. Lid této země bude připraven, aby mohl býti zase svoboden a být v míru a klidu jen. Ti sobci, co usídlili se ještě na stolci, brzy budou bez moci, protože lid je bude chtít svrhnouti. Věř moje milá, ta doba už dveře otvírá a Vláda zde bude jiná i když to nebude ještě ta pravá. Té se země dočká, až hvězda jasná objeví se za svítání a to bude to znamení, že doba správná přichází. Ten děj se odehraje až Slunce vstoupí do konjunkce a velký Býk se objeví i s jeho silnou paží. Ta konjunkce se za pár let bude odehrávat a tak lid má čas, aby mohl přiblížit se zas k Bohu a prosit ho o jeho podporu.

Další díl je ten, že válkou bude svět vláčen. Ta válka bude, ale vás mine. Budou to roky divné, ale až vše ustane, teprve vaše země vítezstvím nad jiné povstane. Vy lid zbožný budete a příkladem ve světě vládnete. To se odehraje až 40 rok bude u konce.

Potom katastrofa bude už jen jediná. A to bude, že svět bude bez jídla. Ten soumrak, co krajinu zahalí a Slunci nedovolí vyjíti a zimu přivodí. Budou to krušné časy, ale země tato bude připravena, aby vše zdolala za pomoci Boha. Potom moje milá, až druhá polovina přehoupne se ze sta, bude po všem veta. A Slunce opět zasvítí a lidé budou věřiti, že lepší časy již přišly a to bude ten okamžik, kdy na celém světě bude líp.

A to jim vyřiď.

Další děj Tobě povím až uvidím, kam vaše kroky budou směřovat, ať mohu vám pomáhat.“

<<< předchozí Poselství další >>>

Jmenuji se Blažena, blažená to žena, kterou před více jak dvaceti lety potkalo to štěstí, že dostala dar, vykládat karty Vám.  Jak šel čas, hodně se posunula a dokonce ve věštecké kouli děje viděla. Její duše ale spokojená nebyla a k psaní vzkazů od Andělů ji přivedla. A potom se jeden proměnil a k přenosu energie jí připravil. Ona zde již léta s radostí i úspěchem s ní pracuje a lidem skrze sebe jí zprostředkuje. A ptáte se proč jméno Lilien? To jí bylo při psaní darováno Andělem.