Poselství ze dne 7.1.2023

7.1. 2023Lilien609x

Poselství pro naši zem ale i pro svět.

Má drahá,tato otázka si odpověď žádá. Ta vláda,co u vás nyní zasedá bude lidmi svržena.Ten děj se odehraje až bojující zem padne.Již dlouze to trvat nebude,protože ty postoje,co vlády zemí chystají,budou pouze tou zlou kopií,co již jste jednou prožili.Ten úder bude veliký  a všechny ekonomiky se brzy rozletí a na světě bude bezvládí.To špatná věc je velice,protože ty tisíce lidí co tato situace zničí,bude chtít vše napravit aby mohly další generace zde žít.Bude to děj dlouhý,ale věř,že se vše obrátí a lidé nebudou jen chudí a bohatí.Vše se ujednotí a vzejde z toho mnoho lidí,kteří budou pro svět dělati tak,aby každý byl rád,že zde může žít a svůj život velebit.Má drahá,je to po pravdě divná doba,co zde zažívá celá Evropa.

Věř,že oceán co dělí vás,od té chátry zas,bude brzy vodou tou,co zpění se v peřejích a zalije svět jejich.Mnoho lidí zahyne za jejich válčící postoje.To děj bude krutý Ale další rána bude ještě horší.Vše to tam nyní stojí,roztrhají rány boží,které zapříčiní velké ničivé zemětřesení.Již brzy bude v zemi trhlina,která toho bude příčina.Tento stát se rozdělí na dvě poloviny.Budou to velmi divné časy,ale oni si vše zaslouží,za jejich lži.kterými celý svět ohrožovali.Jejich chování se již pomalu stává pouze agresí,které zlo plodí. A proto ty katastrofy.

Co země vaší týká se,je na čase,aby zde již vládl lid,který zde chce v míru a lásce žít a ne válčit.Vše brzy možné bude,protože válčící země v tom ustane.Bude to pokrok veliký,protože jí budou dary slíbeny.Potom chvíli klid nastane do doby,než Ukrajina se rozpadne.Potom všem uleví se a vaše pozice bude ctěna nejvíce,protože bude připravena se všemi státy jednat o mírové politice.Vy jako lidé  zde si uvědomíte,že situace je velmi zlá a proto je třeba,aby se zde život otočil a jinou vládu si zvolil.Potom lidem všem se zde bude líbiti a budou přírodu a nás velebiti.Potom se zázrak nastane a lidé budou jak v edenské zahradě. A o tom je budoucnost vaše.

Jmenuji se Blažena, blažená to žena, kterou před více jak dvaceti lety potkalo to štěstí, že dostala dar, vykládat karty Vám.  Jak šel čas, hodně se posunula a dokonce ve věštecké kouli děje viděla. Její duše ale spokojená nebyla a k psaní vzkazů od Andělů ji přivedla. A potom se jeden proměnil a k přenosu energie jí připravil. Ona zde již léta s radostí i úspěchem s ní pracuje a lidem skrze sebe jí zprostředkuje. A ptáte se proč jméno Lilien? To jí bylo při psaní darováno Andělem.